Zandenburg Fury

Fury

Zandenburger Fury

  • Production and udder specialist
  • Calving ease bull
  • A2A2
Urodzony 12.07.2016 AI Code 941818
aAa Code 324156 Sire ID NL 664478948
Color Black & White Kappa / Beta Casein AB / A2A2
  De SU 11236 Balisto
Balu  Hfp Luc 63
Danno Ebony2  Delta Bookem Danno
  Snowman Ebony 1

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 65%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
8 8 3.01 644 313

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 68%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
1,214 0.01 0.23 53 65 393

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
109
Komórki somatyczne
114
Płodność córek
104
Zdrowotność racic
101
Odporność na ketozę
112
Szybkość doju
98
Temperament
98
Łatw. wycieleń córek
107
Żywotność cieląt 100
Krzywa laktacji
107
Szybkość dojrzew.
98
Wiek 1. wycielenia
99
Ciężar ciała
104
Wsk. łatw. wycieleń
107
Żywotn. cieląt (po byku)
107
Milkrobot efficiency
95
Milkrobot interval
111
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 74%

Typ i budowa
98
Wytrzym. produkc.
105
Wymię
110
Nogi i racice
105
Ocena ogólna
108

Wysokość
107
Szer. klatki piers.
99
Głębokość tułowia
103
Kątowość sylwetki
106
Ocena kondycji
101
Pochylenie zadu
94
Szerokość zadu
101
Tylne nogi z tyłu
107
Tylne nogi z boku
104
Ustawienie racic 100
Ocena w ruchu
105
Zaw. przed. wym.
108
Położ. strzyków przed.
101
Długość strzyków
102
Położenie wymienia
109
Zaw. tyłu wymienia
108
Położ. strzyków tyl.
102
Więzadło środkowe
104

Córki Zandenburger Fury

Zandenburg Danno Ebony 2, dam of Fury
Zandenburg Danno Ebony 2, dam of Fury