Delta Fitness

Fitness

Delta Fitness

  • Very efficient cows
  • Easy calvings
  • Top RZG
  • A2A2
Urodzony 13.04.2017 AI Code 941969
aAa Code 342516 Sire ID NL 883409376
Color Black & White Kappa / Beta Casein BB / A2A2
  Flevo Genetics Whatsapp
Delta Magister  Delta Magic
Franzy  De SU 11236 Balisto
  Froukje 520

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 61%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
8 12 3.31 1,003 357

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 64%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
1,619 -0.10 0.07 58 64 404

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
112
Komórki somatyczne
113
Płodność córek
102
Zdrowotność racic
105
Odporność na ketozę
106
Szybkość doju 100
Temperament
104
Łatw. wycieleń córek
106
Żywotność cieląt
103
Krzywa laktacji
107
Szybkość dojrzew.
101
Wiek 1. wycielenia
102
Ciężar ciała
106
Wsk. łatw. wycieleń
105
Żywotn. cieląt (po byku)
102
Milkrobot efficiency
99
Milkrobot interval
111
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 71%

Typ i budowa
101
Wytrzym. produkc.
107
Wymię
111
Nogi i racice
105
Ocena ogólna
110

Wysokość
106
Szer. klatki piers.
105
Głębokość tułowia
107
Kątowość sylwetki
109
Ocena kondycji
102
Pochylenie zadu
94
Szerokość zadu
103
Tylne nogi z tyłu
106
Tylne nogi z boku
93
Ustawienie racic
110
Ocena w ruchu
106
Zaw. przed. wym.
109
Położ. strzyków przed.
105
Długość strzyków
104
Położenie wymienia
107
Zaw. tyłu wymienia
111
Położ. strzyków tyl.
102
Więzadło środkowe
103