Delta Fisherman

Fisherman

Delta Fisherman

  • Milk & high components
  • Very healthy cows
  • Calving ease
  • A2A2
Urodzony 19.01.2018 AI Code 942099
aAa Code 423615 Sire ID NL 883539231
Color Black & White Kappa / Beta Casein AB / A2A2
  Het Meer Bravo
Delta Accord  D Annecy 467
Froukje 672  View Home Day Missouri
  Froukje 597

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 61%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
7 9 3.44 654 334

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 65%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
1,026 0.33 0.26 76 61 421

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
108
Komórki somatyczne
109
Płodność córek
103
Zdrowotność racic
105
Odporność na ketozę
104
Szybkość doju 100
Temperament
104
Łatw. wycieleń córek
108
Żywotność cieląt
104
Krzywa laktacji
106
Szybkość dojrzew.
102
Wiek 1. wycielenia
105
Ciężar ciała
106
Wsk. łatw. wycieleń
107
Żywotn. cieląt (po byku) 100
Milkrobot efficiency
95
Milkrobot interval
108
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 71%

Typ i budowa
101
Wytrzym. produkc.
106
Wymię
110
Nogi i racice
108
Ocena ogólna
111

Wysokość
108
Szer. klatki piers.
104
Głębokość tułowia
105
Kątowość sylwetki
108
Ocena kondycji
102
Pochylenie zadu
96
Szerokość zadu 100
Tylne nogi z tyłu
108
Tylne nogi z boku
95
Ustawienie racic
108
Ocena w ruchu
108
Zaw. przed. wym.
111
Położ. strzyków przed.
108
Długość strzyków
99
Położenie wymienia
109
Zaw. tyłu wymienia
107
Położ. strzyków tyl.
106
Więzadło środkowe
105