Delta Concert

Concert

Delta Concert

  • Moderate sized cows
  • Very high producers
  • Easy to manage and efficient cows
Urodzony 21.05.2015 AI Code 941665
aAa Code 243615 Sire ID NL 687206696
Color Black & White Kappa / Beta Casein AB / A1A1
  Batenburg G Stellando
L W Crescendo  Christina 3
Delta Rainbow  Delta G Force
  Delta Robyn

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 68%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
6 17 3.29 631 355

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 69%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
2,217 -0.12 0.06 81 84 545

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
105
Komórki somatyczne
105
Płodność córek
105
Zdrowotność racic
101
Odporność na ketozę
105
Szybkość doju
99
Temperament
99
Łatw. wycieleń córek
99
Żywotność cieląt
109
Krzywa laktacji
111
Szybkość dojrzew.
104
Wiek 1. wycielenia 100
Ciężar ciała
103
Wsk. łatw. wycieleń
103
Żywotn. cieląt (po byku)
97
Milkrobot efficiency
97
Milkrobot interval
108
Milkrobot habituation
96

Cechy pokrojowe
22 córki 17 stada wiarygodność: 85%

Typ i budowa
104
Wytrzym. produkc.
107
Wymię
105
Nogi i racice
102
Ocena ogólna
106

Wysokość
105
Szer. klatki piers. 100
Głębokość tułowia 100
Kątowość sylwetki
106
Ocena kondycji
102
Pochylenie zadu
104
Szerokość zadu
103
Tylne nogi z tyłu
102
Tylne nogi z boku
97
Ustawienie racic
102
Ocena w ruchu
103
Zaw. przed. wym.
103
Położ. strzyków przed.
101
Długość strzyków
103
Położenie wymienia
106
Zaw. tyłu wymienia
107
Położ. strzyków tyl.
101
Więzadło środkowe
99

Córki Delta Concert

Delta Rainbow, Dam of Concert,  Mts E.J.H en A.J.E. Vernooij, Schalkwijk
Delta Rainbow, Dam of Concert, Mts E.J.H en A.J.E. Vernooij, Schalkwijk
Delta Rainbow, Dam of Concert,  Mts E.J.H en A.J.E. Vernooij, Schalkwijk
Delta Rainbow, Dam of Concert, Mts E.J.H en A.J.E. Vernooij, Schalkwijk