Delta Castor

Castor

Delta Castor

  • High combined F&P
  • Great milk transmitter
  • Healthy hoofs
Urodzony 31.03.2017 AI Code 941952
aAa Code 315426 Sire ID NL 753556472
Color Black & White Kappa / Beta Casein BB / A1A2
  De SU 11236 Balisto
Barcley  Lookout Pesce Epic Hue
Delta Carol  Delta Atlantic
  Tirsvad Altaiota Chello

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 64%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
9 11 3.71 686 378

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 68%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
1,817 -0.06 0.17 71 81 504

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
107
Komórki somatyczne
105
Płodność córek
106
Zdrowotność racic
108
Odporność na ketozę
102
Szybkość doju
101
Temperament
106
Łatw. wycieleń córek
110
Żywotność cieląt
104
Krzywa laktacji
110
Szybkość dojrzew.
101
Wiek 1. wycielenia
103
Ciężar ciała
103
Wsk. łatw. wycieleń
102
Żywotn. cieląt (po byku)
105
Milkrobot efficiency
97
Milkrobot interval
112
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 73%

Typ i budowa 100
Wytrzym. produkc.
101
Wymię
107
Nogi i racice
104
Ocena ogólna
106

Wysokość
108
Szer. klatki piers. 100
Głębokość tułowia
106
Kątowość sylwetki
107
Ocena kondycji
94
Pochylenie zadu
98
Szerokość zadu 100
Tylne nogi z tyłu
106
Tylne nogi z boku
98
Ustawienie racic
103
Ocena w ruchu
104
Zaw. przed. wym.
103
Położ. strzyków przed.
99
Długość strzyków
105
Położenie wymienia
103
Zaw. tyłu wymienia
112
Położ. strzyków tyl. 100
Więzadło środkowe
103