Weelder Esperanto, sire of Beacher

Beacher

Delta Beacher

  • Wymię specialist
  • High productive, persistent cows
  • Long lasting cows
Urodzony 12.10.2017 AI Code 942048
aAa Code 234165 Sire ID NL 684617275
Color Black & White Kappa / Beta Casein AB / A1A2
  Bouw Final
Weelder Esperanto  Esmonique 38
  Vh Skeppargärd Bookem Bubbel
 

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 61%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
8 12 3.49 828 382

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 64%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
1,657 -0.05 0.07 65 65 426

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
109
Komórki somatyczne
112
Płodność córek
105
Zdrowotność racic
107
Odporność na ketozę
109
Szybkość doju 100
Temperament
105
Łatw. wycieleń córek
108
Żywotność cieląt
101
Krzywa laktacji
112
Szybkość dojrzew.
103
Wiek 1. wycielenia
102
Ciężar ciała
107
Wsk. łatw. wycieleń
104
Żywotn. cieląt (po byku) 100
Milkrobot efficiency
94
Milkrobot interval
111
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 71%

Typ i budowa
106
Wytrzym. produkc.
109
Wymię
115
Nogi i racice
109
Ocena ogólna
116

Wysokość
113
Szer. klatki piers.
104
Głębokość tułowia
101
Kątowość sylwetki
108
Ocena kondycji
104
Pochylenie zadu
107
Szerokość zadu
102
Tylne nogi z tyłu
108
Tylne nogi z boku
99
Ustawienie racic
104
Ocena w ruchu
109
Zaw. przed. wym.
113
Położ. strzyków przed.
104
Długość strzyków 100
Położenie wymienia
116
Zaw. tyłu wymienia
109
Położ. strzyków tyl.
99
Więzadło środkowe
102