Delta Abundant P RF

Abundant P RF

Delta Abundant P

  • Very productive cows
  • Excells in body traits
  • Health and awesome udders
Urodzony 10.04.2018 AI Code 942133
aAa Code 135246 Sire ID NL 889152469
Color Black & White Kappa / Beta Casein BB / A1A2
  S S I Mogul Reflector
Double W Ranger  Ricky 8
Delta Abby  Delta Fun P
  Delta Aby

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 61%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
7 9 3.97 772 386

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 65%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
1,660 0.01 0.04 72 62 434

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
111
Komórki somatyczne
114
Płodność córek
105
Zdrowotność racic
104
Odporność na ketozę
106
Szybkość doju
99
Temperament
102
Łatw. wycieleń córek
108
Żywotność cieląt
97
Krzywa laktacji
105
Szybkość dojrzew. 100
Wiek 1. wycielenia
107
Ciężar ciała
113
Wsk. łatw. wycieleń
105
Żywotn. cieląt (po byku)
102
Milkrobot efficiency
96
Milkrobot interval
109
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 71%

Typ i budowa
106
Wytrzym. produkc.
105
Wymię
115
Nogi i racice
112
Ocena ogólna
117

Wysokość
108
Szer. klatki piers.
108
Głębokość tułowia
111
Kątowość sylwetki
109
Ocena kondycji
104
Pochylenie zadu
103
Szerokość zadu
103
Tylne nogi z tyłu
113
Tylne nogi z boku
98
Ustawienie racic
101
Ocena w ruchu
112
Zaw. przed. wym.
113
Położ. strzyków przed.
104
Długość strzyków
98
Położenie wymienia
113
Zaw. tyłu wymienia
111
Położ. strzyków tyl.
98
Więzadło środkowe
102