Delta Jacuzzi-Red

Jacuzzi

Delta Jacuzzi Red

  • Phenomenal production transmitter
  • Ground breaking for efficiency
  • Superb udders and F&L
  • Zdrowotn. wymienia
Urodzony 05.04.2017 AI Code 941949
aAa Code 243615 Sire ID NL 666249656
Color Red & White Kappa / Beta Casein AE / A1A2
  Apina Malcolm
Het Meer Livington  Lucky Shot 23
Delta Jina  Delta Incentive
  Delta Jara

NVI R and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 64%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
6 21 3.64 818 420

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 68%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
2,168 0.29 -0.02 127 76 610

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
109
Komórki somatyczne
114
Płodność córek
97
Zdrowotność racic
104
Odporność na ketozę
102
Szybkość doju
99
Temperament 100
Wiek 1. wycielenia 100
Łatw. wycieleń córek
107
Żywotność cieląt
106
Krzywa laktacji
110
Szybkość dojrzew.
103
Ciężar ciała
98
Wsk. łatw. wycieleń
104
Żywotn. cieląt (po byku)
103
Milkrobot efficiency
98
Milkrobot interval
111
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 73%

Typ i budowa
97
Wytrzym. produkc.
99
Wymię
111
Nogi i racice
109
Ocena ogólna
110

Wysokość
105
Szer. klatki piers.
99
Głębokość tułowia
98
Kątowość sylwetki
104
Ocena kondycji
93
Pochylenie zadu
98
Szerokość zadu
99
Tylne nogi z tyłu
109
Tylne nogi z boku
97
Ustawienie racic
105
Ocena w ruchu
109
Zaw. przed. wym.
107
Położ. strzyków przed.
103
Długość strzyków
96
Położenie wymienia
111
Zaw. tyłu wymienia
111
Położ. strzyków tyl.
103
Więzadło środkowe
103

Córki Delta Jacuzzi Red

Oversticht Delta Jina, dam of Jacuzzi
Oversticht Delta Jina, dam of Jacuzzi
Delta Jara, granddam of Jacuzzi
Delta Jara, granddam of Jacuzzi