Delta Treasure

Treasure

Delta Treasure

  • Breed leader for longevity
  • Super healthy udders
  • High production
Urodzony 24.10.2016 AI Code 941882
aAa Code 243156 Sire ID NL 946221484
Color Black & White Kappa / Beta Casein BB / A1A2
  De SU 11236 Balisto
Bouw Finder  Epic Finola
Delta Rora  Delta G Force
  Delta Robyn

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 64%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
12 11 2.18 892 376

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 68%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
1,089 0.11 -0.02 57 36 284

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
108
Komórki somatyczne
117
Płodność córek
111
Zdrowotność racic
104
Odporność na ketozę
109
Szybkość doju
101
Temperament
102
Łatw. wycieleń córek
110
Żywotność cieląt
110
Krzywa laktacji
108
Szybkość dojrzew.
107
Wiek 1. wycielenia
103
Ciężar ciała
105
Wsk. łatw. wycieleń
110
Żywotn. cieląt (po byku)
101
Milkrobot efficiency
97
Milkrobot interval
108
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 74%

Typ i budowa
101
Wytrzym. produkc.
106
Wymię
116
Nogi i racice
108
Ocena ogólna
114

Wysokość
110
Szer. klatki piers.
99
Głębokość tułowia
103
Kątowość sylwetki
109
Ocena kondycji
98
Pochylenie zadu
96
Szerokość zadu
104
Tylne nogi z tyłu
108
Tylne nogi z boku
101
Ustawienie racic
103
Ocena w ruchu
107
Zaw. przed. wym.
115
Położ. strzyków przed.
106
Długość strzyków
103
Położenie wymienia
116
Zaw. tyłu wymienia
112
Położ. strzyków tyl.
101
Więzadło środkowe 100