Delta Jacobus

Jacobus

Delta Jacobus

  • Moderate sized cows
  • Adds a lot of strength
  • Easy to manage cows
Urodzony 22.03.2017 AI Code 941922
aAa Code 156324 Sire ID NL 682548137
Color Black & White Kappa / Beta Casein AB / A1A2
  Big Malki
Delta Topgear  Delta Lailey
Delta Jyll  Buisweerd Mobile
  Delta Jara

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 63%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
7 11 2.50 526 271

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 66%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
1,079 0.17 0.03 63 41 313

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
105
Komórki somatyczne
109
Płodność córek
105
Zdrowotność racic
106
Odporność na ketozę
105
Szybkość doju
97
Temperament
101
Łatw. wycieleń córek
104
Żywotność cieląt
103
Krzywa laktacji
107
Szybkość dojrzew.
107
Wiek 1. wycielenia 100
Ciężar ciała
102
Wsk. łatw. wycieleń
105
Żywotn. cieląt (po byku)
103
Milkrobot efficiency
94
Milkrobot interval
110
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 72%

Typ i budowa
102
Wytrzym. produkc.
105
Wymię
108
Nogi i racice
104
Ocena ogólna
108

Wysokość
101
Szer. klatki piers.
104
Głębokość tułowia
102
Kątowość sylwetki
102
Ocena kondycji
106
Pochylenie zadu
101
Szerokość zadu
99
Tylne nogi z tyłu
104
Tylne nogi z boku
99
Ustawienie racic
99
Ocena w ruchu
105
Zaw. przed. wym.
108
Położ. strzyków przed.
102
Długość strzyków
101
Położenie wymienia
108
Zaw. tyłu wymienia
107
Położ. strzyków tyl.
102
Więzadło środkowe
101