Delta Fitness

Fitness

Delta Fitness

  • Very efficient cows
  • Easy calvings
  • Top RZG
  • A2A2
Urodzony 13.04.2017 AI Code 941969
aAa Code 342516 Sire ID NL 883409376
Color Black & White Kappa / Beta Casein BB / A2A2
  Flevo Genetics Whatsapp
Delta Magister  Delta Magic
Franzy  De SU 11236 Balisto
  Froukje 520

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 62%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
7 10 3.05 889 333

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 66%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
1,467 -0.07 0.07 55 58 373

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
111
Komórki somatyczne
113
Płodność córek
102
Zdrowotność racic
105
Odporność na ketozę
106
Szybkość doju
99
Temperament
105
Łatw. wycieleń córek
106
Żywotność cieląt
102
Krzywa laktacji
108
Szybkość dojrzew.
101
Wiek 1. wycielenia
102
Ciężar ciała
106
Wsk. łatw. wycieleń
105
Żywotn. cieląt (po byku)
102
Milkrobot efficiency
98
Milkrobot interval
111
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 72%

Typ i budowa
101
Wytrzym. produkc.
107
Wymię
109
Nogi i racice
106
Ocena ogólna
109

Wysokość
106
Szer. klatki piers.
104
Głębokość tułowia
106
Kątowość sylwetki
109
Ocena kondycji
102
Pochylenie zadu
93
Szerokość zadu
103
Tylne nogi z tyłu
106
Tylne nogi z boku
94
Ustawienie racic
110
Ocena w ruchu
107
Zaw. przed. wym.
108
Położ. strzyków przed.
104
Długość strzyków
103
Położenie wymienia
106
Zaw. tyłu wymienia
110
Położ. strzyków tyl.
102
Więzadło środkowe
103