Delta Concert

Concert

Delta Concert

  • Moderate sized cows
  • Very high producers
  • Easy to manage and efficient cows
Urodzony 21.05.2015 AI Code 941665
aAa Code 243615 Sire ID NL 687206696
Color Black & White Kappa / Beta Casein AB / A1A1
  Batenburg G Stellando
L W Crescendo  Christina 3
Delta Rainbow  Delta G Force
  Delta Robyn

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 63%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
6 18 3.02 659 369

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 69%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
2,201 -0.12 0.02 80 79 522

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
105
Komórki somatyczne
107
Płodność córek
105
Zdrowotność racic
103
Odporność na ketozę
105
Szybkość doju
98
Temperament
102
Łatw. wycieleń córek
99
Żywotność cieląt
107
Krzywa laktacji
110
Szybkość dojrzew.
104
Wiek 1. wycielenia
97
Ciężar ciała
101
Wsk. łatw. wycieleń
103
Żywotn. cieląt (po byku)
97
Milkrobot efficiency
98
Milkrobot interval
109
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 74%

Typ i budowa
102
Wytrzym. produkc.
105
Wymię
106
Nogi i racice
106
Ocena ogólna
108

Wysokość
105
Szer. klatki piers.
97
Głębokość tułowia
99
Kątowość sylwetki
105
Ocena kondycji 100
Pochylenie zadu
104
Szerokość zadu
103
Tylne nogi z tyłu
104
Tylne nogi z boku
98
Ustawienie racic
103
Ocena w ruchu
106
Zaw. przed. wym.
103
Położ. strzyków przed.
103
Długość strzyków
105
Położenie wymienia
105
Zaw. tyłu wymienia
108
Położ. strzyków tyl.
102
Więzadło środkowe
101

Córki Delta Concert

Delta Rainbow, Dam of Concert,  Mts E.J.H en A.J.E. Vernooij, Schalkwijk
Delta Rainbow, Dam of Concert, Mts E.J.H en A.J.E. Vernooij, Schalkwijk
Delta Rainbow, Dam of Concert,  Mts E.J.H en A.J.E. Vernooij, Schalkwijk
Delta Rainbow, Dam of Concert, Mts E.J.H en A.J.E. Vernooij, Schalkwijk