Delta Castor

Castor

Delta Castor

  • High combined F&P
  • Great milk transmitter
  • Healthy hoofs
Urodzony 31.03.2017 AI Code 941952
aAa Code 315426 Sire ID NL 753556472
Color Black & White Kappa / Beta Casein BB / A1A2
  De SU 11236 Balisto
Barcley  Lookout Pesce Epic Hue
Delta Carol  Delta Atlantic
  Tirsvad Altaiota Chello

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 64%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
7 11 3.71 595 363

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 69%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
1,784 -0.03 0.18 73 81 510

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
106
Komórki somatyczne
105
Płodność córek
105
Zdrowotność racic
107
Odporność na ketozę
102
Szybkość doju
101
Temperament
105
Łatw. wycieleń córek
110
Żywotność cieląt
103
Krzywa laktacji
112
Szybkość dojrzew.
102
Wiek 1. wycielenia
103
Ciężar ciała
103
Wsk. łatw. wycieleń
103
Żywotn. cieląt (po byku)
104
Milkrobot efficiency
97
Milkrobot interval
111
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 73%

Typ i budowa
101
Wytrzym. produkc. 100
Wymię
107
Nogi i racice
105
Ocena ogólna
107

Wysokość
108
Szer. klatki piers. 100
Głębokość tułowia
106
Kątowość sylwetki
106
Ocena kondycji
94
Pochylenie zadu
98
Szerokość zadu
101
Tylne nogi z tyłu
107
Tylne nogi z boku
98
Ustawienie racic
103
Ocena w ruchu
105
Zaw. przed. wym.
103
Położ. strzyków przed.
99
Długość strzyków
105
Położenie wymienia
102
Zaw. tyłu wymienia
112
Położ. strzyków tyl. 100
Więzadło środkowe
103