Delta Bonjour

Bonjour

Delta Bonjour

  • Easy to manage and efficient cows
  • Health specialist
  • Wymię improver
  • A2A2
Urodzony 11.08.2017 AI Code 942033
aAa Code 324165 Sire ID NL 743430180
Color Black & White Kappa / Beta Casein BB / A2A2
  Cogent Supershot
Vendairy Sidekick  Elita Bookem
Delta Babetje 1  Guard
  Delta Babetje

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 61%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
12 13 2.48 938 420

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 65%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
1,284 0.11 0.09 66 54 379

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
110
Komórki somatyczne
114
Płodność córek
112
Zdrowotność racic
104
Odporność na ketozę
104
Szybkość doju
97
Temperament
102
Łatw. wycieleń córek
115
Żywotność cieląt
Krzywa laktacji
105
Szybkość dojrzew.
104
Wiek 1. wycielenia
102
Ciężar ciała
101
Wsk. łatw. wycieleń
102
Żywotn. cieląt (po byku)
106
Milkrobot efficiency
95
Milkrobot interval
111
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 72%

Typ i budowa
97
Wytrzym. produkc.
101
Wymię
113
Nogi i racice
105
Ocena ogólna
109

Wysokość
106
Szer. klatki piers.
96
Głębokość tułowia
93
Kątowość sylwetki
102
Ocena kondycji
101
Pochylenie zadu
102
Szerokość zadu
99
Tylne nogi z tyłu
105
Tylne nogi z boku
94
Ustawienie racic
108
Ocena w ruchu
106
Zaw. przed. wym.
112
Położ. strzyków przed.
102
Długość strzyków
101
Położenie wymienia
116
Zaw. tyłu wymienia
107
Położ. strzyków tyl.
101
Więzadło środkowe
101