Delta Treasure

Treasure

Delta Treasure

  • Breed leader for longevity
  • Super healthy udders
  • High production
Urodzony 24.10.2016 AI Code 941882
aAa Code 243156 Sire ID NL 946221484
Color Black & White Kappa Casein BB
  De SU 11236 Balisto
Bouw Finder  Epic Finola
Delta Rora  Delta G Force
  Delta Robyn

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 66%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
10 12 2.25 831 366

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 72%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
1,300 0.06 -0.09 61 36 293

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
109
Komórki somatyczne
117
Płodność córek
109
Zdrowotność racic
102
Odporność na ketozę
110
Szybkość doju 100
Temperament
103
Łatw. wycieleń córek
110
Żywotność cieląt
110
Krzywa laktacji
109
Szybkość dojrzew.
106
Wiek 1. wycielenia
102
Ciężar ciała
104
Wsk. łatw. wycieleń
106
Żywotn. cieląt (po byku)
104
Milkrobot efficiency
97
Milkrobot interval
107
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 71%

Typ i budowa
99
Wytrzym. produkc.
105
Wymię
116
Nogi i racice
108
Ocena ogólna
113

Wysokość
109
Szer. klatki piers. 100
Głębokość tułowia
103
Kątowość sylwetki
108
Ocena kondycji
98
Pochylenie zadu
94
Szerokość zadu
103
Tylne nogi z tyłu
108
Tylne nogi z boku
101
Ustawienie racic
103
Ocena w ruchu
107
Zaw. przed. wym.
115
Położ. strzyków przed.
107
Długość strzyków
103
Położenie wymienia
116
Zaw. tyłu wymienia
112
Położ. strzyków tyl.
101
Więzadło środkowe
101