Delta Saxobeat

Saxobeat

Delta Saxobeat

  • Cows with lots of capacity
  • Top production
  • Good body condition
  • Healthy hoofs
Urodzony 23.08.2012 AI Code 940970
aAa Code 432561 Sire ID NL 720660029
Color Black & White Kappa Casein BE
  Charlesdale Superstition
Genervations Epic  Tramilda N Baxter Emily
Delta Riant  Sandy Valley Bolton
  Etazon Renate

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 90%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
4 4 3.52 434 223

Cechy produkc.
241 córki, 188 stada, wiarygodność: 95%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
1,358 -0.02 0.01 56 48 335

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia 100
Komórki somatyczne
101
Płodność córek
99
Zdrowotność racic
109
Odporność na ketozę
104
Szybkość doju
98
Temperament
104
Łatw. wycieleń córek
98
Żywotność cieląt
103
Krzywa laktacji 100
Szybkość dojrzew.
99
Wiek 1. wycielenia
105
Ciężar ciała
114
Wsk. łatw. wycieleń
101
Żywotn. cieląt (po byku)
108
Milkrobot efficiency
98
Milkrobot interval
108
Milkrobot habituation
95

Cechy pokrojowe
143 córki 106 stada wiarygodność: 94%

Typ i budowa
106
Wytrzym. produkc.
107
Wymię
109
Nogi i racice
107
Ocena ogólna
111

Wysokość
112
Szer. klatki piers.
112
Głębokość tułowia
111
Kątowość sylwetki
109
Ocena kondycji
109
Pochylenie zadu
103
Szerokość zadu
106
Tylne nogi z tyłu
107
Tylne nogi z boku
95
Ustawienie racic
107
Ocena w ruchu
107
Zaw. przed. wym.
106
Położ. strzyków przed.
108
Długość strzyków 100
Położenie wymienia
106
Zaw. tyłu wymienia
107
Położ. strzyków tyl.
102
Więzadło środkowe
106

Córki Delta Saxobeat

Dina 117; owner: E.W. Mecklenfeld, Slagharen
Dina 117; owner: E.W. Mecklenfeld, Slagharen
Leontien 24; owner: HJA Kuijer, Hoogland
Leontien 24; owner: HJA Kuijer, Hoogland