Delta Reloader

Reloader

Delta Reloader

  • Long lasting, fertile and productive cows
  • Very healthy udders and low somatic cells
  • Easy calvings
Urodzony 29.12.2016 AI Code 941897
aAa Code 234165 Sire ID NL 671125486
Color Black & White Kappa Casein BB
  De SU 11236 Balisto
Bouw Finder  Epic Finola
Delta Rainbow  Delta G Force
  Delta Robyn

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 62%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
8 16 2.96 791 367

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 65%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
1,930 -0.05 -0.02 77 65 458

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
106
Komórki somatyczne
114
Płodność córek
103
Zdrowotność racic
103
Odporność na ketozę
108
Szybkość doju
96
Temperament
104
Łatw. wycieleń córek
106
Żywotność cieląt
108
Krzywa laktacji
111
Szybkość dojrzew.
104
Wiek 1. wycielenia
101
Ciężar ciała
103
Wsk. łatw. wycieleń
104
Żywotn. cieląt (po byku)
106
Milkrobot efficiency
95
Milkrobot interval
107
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 71%

Typ i budowa
103
Wytrzym. produkc.
105
Wymię
110
Nogi i racice
107
Ocena ogólna
111

Wysokość
109
Szer. klatki piers.
99
Głębokość tułowia
105
Kątowość sylwetki
109
Ocena kondycji
98
Pochylenie zadu
103
Szerokość zadu 100
Tylne nogi z tyłu
107
Tylne nogi z boku
98
Ustawienie racic 100
Ocena w ruchu
107
Zaw. przed. wym.
111
Położ. strzyków przed.
104
Długość strzyków
105
Położenie wymienia
108
Zaw. tyłu wymienia
108
Położ. strzyków tyl.
96
Więzadło środkowe
97