Delta Lendor

Lendor

Delta Lendor

  • Almost 1000 kg milk with high components
  • Good feet&legs with healthy hoofs
  • Good, healthy udders
Urodzony 08.12.2016 AI Code 941901
aAa Code 342156 Sire ID NL 843890655
Color Black & White Kappa Casein AB
  Sundance
Vh Tirsvad Sundance Stu  Tirsvad Bookem Nessie
Delta Laure  Bube ET
  Delta Lady

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 61%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
6 8 2.72 688 296

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 64%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
863 0.23 0.19 59 48 334

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
108
Komórki somatyczne
114
Płodność córek
102
Zdrowotność racic
105
Odporność na ketozę
105
Szybkość doju
97
Temperament
103
Łatw. wycieleń córek
108
Żywotność cieląt
Krzywa laktacji
106
Szybkość dojrzew.
103
Wiek 1. wycielenia
102
Ciężar ciała
105
Wsk. łatw. wycieleń
101
Żywotn. cieląt (po byku)
102
Milkrobot efficiency
93
Milkrobot interval
108
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 71%

Typ i budowa
106
Wytrzym. produkc.
104
Wymię
111
Nogi i racice
107
Ocena ogólna
112

Wysokość
107
Szer. klatki piers.
101
Głębokość tułowia
102
Kątowość sylwetki
103
Ocena kondycji
101
Pochylenie zadu
106
Szerokość zadu
105
Tylne nogi z tyłu
108
Tylne nogi z boku
97
Ustawienie racic
101
Ocena w ruchu
108
Zaw. przed. wym.
108
Położ. strzyków przed.
106
Długość strzyków
95
Położenie wymienia
110
Zaw. tyłu wymienia
108
Położ. strzyków tyl.
101
Więzadło środkowe
103