Delta Harvester

Harvester

Delta Harvester

  • Good production and very high components
  • Good, healthy udders and very low somatic cells
  • Persistent cows with less ketosis
Urodzony 28.09.2016 AI Code 941844
aAa Code 234156 Sire ID NL 687231768
Color Black & White Kappa Casein BB
  Bouw Rocky
Beerzedal Paragon  Paultje 91 ET
Delta Hetty  De SU 11236 Balisto
  Delta Hibiscus

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 62%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
4 12 2.57 634 286

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 66%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
786 0.58 0.32 89 58 439

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
103
Komórki somatyczne
108
Płodność córek
101
Zdrowotność racic
103
Odporność na ketozę
107
Szybkość doju
99
Temperament 100
Łatw. wycieleń córek
101
Żywotność cieląt 100
Krzywa laktacji
109
Szybkość dojrzew.
104
Wiek 1. wycielenia
102
Ciężar ciała
103
Wsk. łatw. wycieleń
103
Żywotn. cieląt (po byku)
102
Milkrobot efficiency
96
Milkrobot interval
107
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 72%

Typ i budowa
101
Wytrzym. produkc.
102
Wymię
108
Nogi i racice
103
Ocena ogólna
106

Wysokość
106
Szer. klatki piers.
98
Głębokość tułowia
102
Kątowość sylwetki
105
Ocena kondycji
97
Pochylenie zadu 100
Szerokość zadu
101
Tylne nogi z tyłu
104
Tylne nogi z boku
102
Ustawienie racic
101
Ocena w ruchu
103
Zaw. przed. wym.
108
Położ. strzyków przed.
107
Długość strzyków
94
Położenie wymienia
108
Zaw. tyłu wymienia
105
Położ. strzyków tyl.
104
Więzadło środkowe
103