Zandenburg Fury

Fury

Zandenburger Fury

  • Production and udder specialist
  • Calving ease bull
  • A2A2
Urodzony 12.07.2016 AI Code 941818
aAa Code 324156 Sire ID NL 664478948
Color Black & White Kappa Casein AB
  De SU 11236 Balisto
Balu  Hfp Luc 63
Danno Ebony2  Delta Bookem Danno
  Snowman Ebony 1

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 64%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
7 7 2.72 642 285

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 67%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
1,048 0.02 0.23 47 59 355

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
108
Komórki somatyczne
113
Płodność córek
102
Zdrowotność racic
103
Odporność na ketozę
111
Szybkość doju
96
Temperament
99
Łatw. wycieleń córek
106
Żywotność cieląt 100
Krzywa laktacji
108
Szybkość dojrzew.
98
Wiek 1. wycielenia
101
Ciężar ciała
104
Wsk. łatw. wycieleń
104
Żywotn. cieląt (po byku)
104
Milkrobot efficiency
96
Milkrobot interval
109
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 73%

Typ i budowa
97
Wytrzym. produkc.
105
Wymię
111
Nogi i racice
105
Ocena ogólna
108

Wysokość
106
Szer. klatki piers.
99
Głębokość tułowia
102
Kątowość sylwetki
105
Ocena kondycji
101
Pochylenie zadu
94
Szerokość zadu 100
Tylne nogi z tyłu
107
Tylne nogi z boku
105
Ustawienie racic 100
Ocena w ruchu
105
Zaw. przed. wym.
109
Położ. strzyków przed.
101
Długość strzyków
104
Położenie wymienia
110
Zaw. tyłu wymienia
108
Położ. strzyków tyl. 100
Więzadło środkowe
103