Manders Dazzel

Dazzel

Manders Dazzel

  • Long lasting and productive cows
  • Real fat improver
  • Very persistent and easy to manage cows
Urodzony 15.11.2016 AI Code 941868
aAa Code 243165 Sire ID NL 872360891
Color Black & White Kappa Casein AB
  De SU 11236 Balisto
Bouw Finder  Epic Finola
Dellia 30  Bube ET
  Dellia 11

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 61%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
9 14 3.23 755 377

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 64%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
1,303 0.48 0.04 104 49 438

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
107
Komórki somatyczne
111
Płodność córek
105
Zdrowotność racic
104
Odporność na ketozę
110
Szybkość doju
104
Temperament
103
Łatw. wycieleń córek
107
Żywotność cieląt
107
Krzywa laktacji
115
Szybkość dojrzew.
107
Wiek 1. wycielenia
104
Ciężar ciała
102
Wsk. łatw. wycieleń
103
Żywotn. cieląt (po byku)
105
Milkrobot efficiency
102
Milkrobot interval
104
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 71%

Typ i budowa 100
Wytrzym. produkc.
101
Wymię
112
Nogi i racice
108
Ocena ogólna
111

Wysokość
111
Szer. klatki piers.
97
Głębokość tułowia
104
Kątowość sylwetki
107
Ocena kondycji
93
Pochylenie zadu
98
Szerokość zadu
102
Tylne nogi z tyłu
111
Tylne nogi z boku
94
Ustawienie racic
107
Ocena w ruchu
108
Zaw. przed. wym.
110
Położ. strzyków przed.
103
Długość strzyków
106
Położenie wymienia
111
Zaw. tyłu wymienia
109
Położ. strzyków tyl.
93
Więzadło środkowe
96