Delta Concert

Concert

Delta Concert

  • Moderate sized cows
  • Very high producers
  • Easy to manage and efficient cows
Urodzony 21.05.2015 AI Code 941665
aAa Code 243615 Sire ID NL 687206696
Color Black & White Kappa Casein AB
  Batenburg G Stellando
L W Crescendo  Christina 3
Delta Rainbow  Delta G Force
  Delta Robyn

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 65%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
5 17 2.93 574 342

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 68%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
2,223 -0.14 0.04 79 82 533

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
105
Komórki somatyczne
106
Płodność córek
103
Zdrowotność racic
102
Odporność na ketozę
105
Szybkość doju
98
Temperament
102
Łatw. wycieleń córek
98
Żywotność cieląt
106
Krzywa laktacji
109
Szybkość dojrzew.
102
Wiek 1. wycielenia 100
Ciężar ciała
101
Wsk. łatw. wycieleń
102
Żywotn. cieląt (po byku)
97
Milkrobot efficiency
98
Milkrobot interval
109
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 74%

Typ i budowa
102
Wytrzym. produkc.
103
Wymię
105
Nogi i racice
104
Ocena ogólna
106

Wysokość
104
Szer. klatki piers.
97
Głębokość tułowia
99
Kątowość sylwetki
104
Ocena kondycji
99
Pochylenie zadu
104
Szerokość zadu
103
Tylne nogi z tyłu
103
Tylne nogi z boku
98
Ustawienie racic
102
Ocena w ruchu
105
Zaw. przed. wym.
103
Położ. strzyków przed.
102
Długość strzyków
105
Położenie wymienia
104
Zaw. tyłu wymienia
108
Położ. strzyków tyl.
102
Więzadło środkowe
101

Córki Delta Concert

Delta Rainbow, Dam of Concert,  Mts E.J.H en A.J.E. Vernooij, Schalkwijk
Delta Rainbow, Dam of Concert, Mts E.J.H en A.J.E. Vernooij, Schalkwijk
Delta Rainbow, Dam of Concert,  Mts E.J.H en A.J.E. Vernooij, Schalkwijk
Delta Rainbow, Dam of Concert, Mts E.J.H en A.J.E. Vernooij, Schalkwijk