Delta Bouncer

Bouncer

Delta Bouncer

  • Cheesemakers
  • Perfect bull for pasture based systems
  • Wymię specialist
Urodzony 22.07.2016 AI Code 941913
aAa Code 315246 Sire ID NL 944581881
Color Black & White Kappa Casein BB
  De SU 11236 Balisto
Brentano  Sudan Mairy
Delta Boaz  Newhouse Jasper
  Delta Babetje

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 63%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
8 9 2.18 689 311

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 67%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
629 0.32 0.29 57 49 330

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
109
Komórki somatyczne
119
Płodność córek
106
Zdrowotność racic
102
Odporność na ketozę
109
Szybkość doju
97
Temperament
102
Łatw. wycieleń córek
108
Żywotność cieląt
105
Krzywa laktacji
110
Szybkość dojrzew.
103
Wiek 1. wycielenia
105
Ciężar ciała
103
Wsk. łatw. wycieleń
104
Żywotn. cieląt (po byku)
101
Milkrobot efficiency
93
Milkrobot interval
108
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 72%

Typ i budowa 100
Wytrzym. produkc.
102
Wymię
113
Nogi i racice
102
Ocena ogólna
108

Wysokość
102
Szer. klatki piers. 100
Głębokość tułowia 100
Kątowość sylwetki
101
Ocena kondycji 100
Pochylenie zadu
97
Szerokość zadu
103
Tylne nogi z tyłu
104
Tylne nogi z boku
94
Ustawienie racic
103
Ocena w ruchu
104
Zaw. przed. wym.
110
Położ. strzyków przed.
103
Długość strzyków
98
Położenie wymienia
111
Zaw. tyłu wymienia
111
Położ. strzyków tyl.
101
Więzadło środkowe
104