Delta Jara, granddam of Jacuzzi

Jacuzzi

Delta Jacuzzi Red

Urodzony 05.04.2017 AI Code 941949
aAa Code 243615 Sire ID NL 666249656
Color Red & White Kappa Casein AE
  Apina Malcolm
Het Meer Livington  Lucky Shot 23
Delta Jina  Delta Incentive
  Delta Jara

NVI R and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 58%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
5 23 3.34 680 406

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 65%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
2,307 0.25 -0.08 129 75 611

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
107
Komórki somatyczne
114
Płodność córek
98
Zdrowotność racic
104
Odporność na ketozę
101
Szybkość doju 100
Temperament 100
Wiek 1. wycielenia
102
Łatw. wycieleń córek
107
Żywotność cieląt
106
Krzywa laktacji
109
Szybkość dojrzew.
104
Ciężar ciała
99
Wsk. łatw. wycieleń
103
Żywotn. cieląt (po byku)
102
Milkrobot efficiency
99
Milkrobot interval
110
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 71%

Typ i budowa
98
Wytrzym. produkc.
101
Wymię
111
Nogi i racice
108
Ocena ogólna
110

Wysokość
106
Szer. klatki piers. 100
Głębokość tułowia
99
Kątowość sylwetki
105
Ocena kondycji
95
Pochylenie zadu
98
Szerokość zadu
99
Tylne nogi z tyłu
108
Tylne nogi z boku
97
Ustawienie racic
104
Ocena w ruchu
108
Zaw. przed. wym.
107
Położ. strzyków przed.
103
Długość strzyków
97
Położenie wymienia
112
Zaw. tyłu wymienia
111
Położ. strzyków tyl.
103
Więzadło środkowe
103

Córki Delta Jacuzzi Red

Oversticht Delta Jina, dam of Jacuzzi
Oversticht Delta Jina, dam of Jacuzzi