Delta Treasure

Treasure

Delta Treasure

  • Breed leader for longevity
  • Super healthy udders
  • High production
Urodzony 24.10.2016 AI Code 941882
aAa Code 243156 Sire ID NL 946221484
Color Black & White Kappa Casein BB
  De SU 11236 Balisto
Bouw Finder  Epic Finola
Delta Rora  Delta G Force
  Delta Robyn

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 61%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
10 16 1.95 786 382

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 66%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
1,305 0.15 0.02 71 48 364

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
109
Komórki somatyczne
118
Płodność córek
108
Zdrowotność racic
101
Odporność na ketozę
109
Szybkość doju
102
Temperament
102
Łatw. wycieleń córek
110
Żywotność cieląt
108
Krzywa laktacji
109
Szybkość dojrzew.
106
Wiek 1. wycielenia
101
Ciężar ciała
105
Wsk. łatw. wycieleń
105
Żywotn. cieląt (po byku)
103
Milkrobot efficiency
98
Milkrobot interval
106
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 72%

Typ i budowa
101
Wytrzym. produkc.
105
Wymię
116
Nogi i racice
107
Ocena ogólna
113

Wysokość
110
Szer. klatki piers. 100
Głębokość tułowia
104
Kątowość sylwetki
108
Ocena kondycji
98
Pochylenie zadu
95
Szerokość zadu
104
Tylne nogi z tyłu
107
Tylne nogi z boku
101
Ustawienie racic
103
Ocena w ruchu
106
Zaw. przed. wym.
115
Położ. strzyków przed.
109
Długość strzyków
103
Położenie wymienia
116
Zaw. tyłu wymienia
112
Położ. strzyków tyl.
102
Więzadło środkowe
101