Delta Saxobeat

Saxobeat

Delta Saxobeat

  • Cows with lots of capacity
  • Top production
  • Good body condition
  • Healthy hoofs
Urodzony 23.08.2012 AI Code 940970
aAa Code 432561 Sire ID NL 720660029
Color Black & White Kappa Casein BE
  Charlesdale Superstition
Genervations Epic  Tramilda N Baxter Emily
Delta Riant  Sandy Valley Bolton
  Etazon Renate

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 89%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
3 4 3.26 508 228

Cechy produkc.
240 córki, 188 stada, wiarygodność: 94%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
1,308 -0.02 -0.01 54 45 317

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
101
Komórki somatyczne
101
Płodność córek
99
Zdrowotność racic
108
Odporność na ketozę
103
Szybkość doju
98
Temperament
104
Łatw. wycieleń córek
98
Żywotność cieląt
103
Krzywa laktacji
101
Szybkość dojrzew.
98
Wiek 1. wycielenia
104
Ciężar ciała
114
Wsk. łatw. wycieleń
101
Żywotn. cieląt (po byku)
106
Milkrobot efficiency
99
Milkrobot interval
106
Milkrobot habituation
96

Cechy pokrojowe
143 córki 106 stada wiarygodność: 94%

Typ i budowa
106
Wytrzym. produkc.
107
Wymię
109
Nogi i racice
108
Ocena ogólna
112

Wysokość
112
Szer. klatki piers.
112
Głębokość tułowia
110
Kątowość sylwetki
109
Ocena kondycji
109
Pochylenie zadu
103
Szerokość zadu
106
Tylne nogi z tyłu
107
Tylne nogi z boku
96
Ustawienie racic
107
Ocena w ruchu
108
Zaw. przed. wym.
106
Położ. strzyków przed.
108
Długość strzyków 100
Położenie wymienia
106
Zaw. tyłu wymienia
107
Położ. strzyków tyl.
102
Więzadło środkowe
106

Córki Delta Saxobeat

Dina 117; owner: E.W. Mecklenfeld, Slagharen
Dina 117; owner: E.W. Mecklenfeld, Slagharen
Leontien 24; owner: HJA Kuijer, Hoogland
Leontien 24; owner: HJA Kuijer, Hoogland