Delta Reloader

Reloader

Delta Reloader

  • Long lasting, fertile and productive cows
  • Very healthy udders and low somatic cells
  • Easy calvings
Urodzony 29.12.2016 AI Code 941897
aAa Code 234165 Sire ID NL 671125486
Color Black & White Kappa Casein BB
  De SU 11236 Balisto
Bouw Finder  Epic Finola
Delta Rainbow  Delta G Force
  Delta Robyn

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 61%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
7 17 2.76 739 367

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 65%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
1,925 -0.05 -0.02 77 65 457

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
106
Komórki somatyczne
113
Płodność córek
104
Zdrowotność racic
102
Odporność na ketozę
106
Szybkość doju
98
Temperament
103
Łatw. wycieleń córek
106
Żywotność cieląt
108
Krzywa laktacji
110
Szybkość dojrzew.
104
Wiek 1. wycielenia 100
Ciężar ciała
104
Wsk. łatw. wycieleń
107
Żywotn. cieląt (po byku)
102
Milkrobot efficiency
97
Milkrobot interval
105
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 71%

Typ i budowa
103
Wytrzym. produkc.
106
Wymię
111
Nogi i racice
107
Ocena ogólna
111

Wysokość
110
Szer. klatki piers. 100
Głębokość tułowia
105
Kątowość sylwetki
110
Ocena kondycji
99
Pochylenie zadu
103
Szerokość zadu 100
Tylne nogi z tyłu
107
Tylne nogi z boku
98
Ustawienie racic
101
Ocena w ruchu
108
Zaw. przed. wym.
111
Położ. strzyków przed.
106
Długość strzyków
104
Położenie wymienia
109
Zaw. tyłu wymienia
108
Położ. strzyków tyl.
98
Więzadło środkowe
97