Delta Leonardo

Leonardo

Delta Leonardo

  • Super udders
  • High milking speed
  • Efficient cows
Urodzony 25.05.2016 AI Code 941802
aAa Code 432165 Sire ID NL 684231664
Color Black & White Kappa Casein AB
  Mountfield Ssi Dcy Mogul
S S I Mogul Reflector  Clear Echo Super 2262
Delta Louise  Velthuis Let IT Snow
  Liesje 1007

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 63%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
3 13 2.81 621 300

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 67%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
1,944 -0.25 0.00 56 68 427

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
106
Komórki somatyczne
110
Płodność córek 100
Zdrowotność racic
102
Odporność na ketozę
104
Szybkość doju
104
Temperament
103
Łatw. wycieleń córek
105
Żywotność cieląt
102
Krzywa laktacji
106
Szybkość dojrzew. 100
Wiek 1. wycielenia
101
Ciężar ciała
105
Wsk. łatw. wycieleń
94
Żywotn. cieląt (po byku)
102
Milkrobot efficiency
101
Milkrobot interval
105
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 72%

Typ i budowa
104
Wytrzym. produkc.
104
Wymię
111
Nogi i racice
106
Ocena ogólna
111

Wysokość
108
Szer. klatki piers.
104
Głębokość tułowia
108
Kątowość sylwetki
108
Ocena kondycji 100
Pochylenie zadu
103
Szerokość zadu 100
Tylne nogi z tyłu
108
Tylne nogi z boku
95
Ustawienie racic
102
Ocena w ruchu
107
Zaw. przed. wym.
107
Położ. strzyków przed.
101
Długość strzyków
101
Położenie wymienia
108
Zaw. tyłu wymienia
111
Położ. strzyków tyl.
102
Więzadło środkowe
106