Zandenburg Fury

Fury

Zandenburger Fury

  • Production and udder specialist
  • Calving ease bull
  • A2A2
Urodzony 12.07.2016 AI Code 941818
aAa Code 324156 Sire ID NL 664478948
Color Black & White Kappa Casein AB
  De SU 11236 Balisto
Balu  Hfp Luc 63
Danno Ebony2  Delta Bookem Danno
  Snowman Ebony 1

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 61%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
5 13 1.50 616 300

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 64%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
1,087 0.05 0.23 51 61 373

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
108
Komórki somatyczne
113
Płodność córek
101
Zdrowotność racic
102
Odporność na ketozę
110
Szybkość doju
99
Temperament
99
Łatw. wycieleń córek
106
Żywotność cieląt 100
Krzywa laktacji
107
Szybkość dojrzew.
99
Wiek 1. wycielenia
99
Ciężar ciała
105
Wsk. łatw. wycieleń
102
Żywotn. cieląt (po byku)
104
Milkrobot efficiency
97
Milkrobot interval
107
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 71%

Typ i budowa
98
Wytrzym. produkc.
104
Wymię
111
Nogi i racice
105
Ocena ogólna
108

Wysokość
106
Szer. klatki piers.
99
Głębokość tułowia
102
Kątowość sylwetki
105
Ocena kondycji 100
Pochylenie zadu
95
Szerokość zadu
101
Tylne nogi z tyłu
107
Tylne nogi z boku
104
Ustawienie racic 100
Ocena w ruchu
105
Zaw. przed. wym.
109
Położ. strzyków przed.
102
Długość strzyków
103
Położenie wymienia
111
Zaw. tyłu wymienia
108
Położ. strzyków tyl.
101
Więzadło środkowe
104