Delta Concert

Concert

Delta Concert

  • Moderate sized cows
  • Very high producers
  • Easy to manage and efficient cows
Urodzony 21.05.2015 AI Code 941665
aAa Code 243615 Sire ID NL 687206696
Color Black & White Kappa Casein AB
  Batenburg G Stellando
L W Crescendo  Christina 3
Delta Rainbow  Delta G Force
  Delta Robyn

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 62%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
4 18 2.75 573 334

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 68%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
2,274 -0.17 -0.01 78 78 515

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
104
Komórki somatyczne
107
Płodność córek
103
Zdrowotność racic
102
Odporność na ketozę
105
Szybkość doju
98
Temperament
102
Łatw. wycieleń córek 100
Żywotność cieląt
106
Krzywa laktacji
109
Szybkość dojrzew.
103
Wiek 1. wycielenia 100
Ciężar ciała
101
Wsk. łatw. wycieleń
102
Żywotn. cieląt (po byku)
97
Milkrobot efficiency
99
Milkrobot interval
107
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 74%

Typ i budowa
101
Wytrzym. produkc.
101
Wymię
104
Nogi i racice
105
Ocena ogólna
105

Wysokość
104
Szer. klatki piers.
96
Głębokość tułowia
98
Kątowość sylwetki
102
Ocena kondycji
99
Pochylenie zadu
104
Szerokość zadu
101
Tylne nogi z tyłu
103
Tylne nogi z boku
98
Ustawienie racic
102
Ocena w ruchu
106
Zaw. przed. wym.
102
Położ. strzyków przed.
102
Długość strzyków
103
Położenie wymienia
104
Zaw. tyłu wymienia
107
Położ. strzyków tyl.
102
Więzadło środkowe 100

Córki Delta Concert

Delta Rainbow, Dam of Concert,  Mts E.J.H en A.J.E. Vernooij, Schalkwijk
Delta Rainbow, Dam of Concert, Mts E.J.H en A.J.E. Vernooij, Schalkwijk
Delta Rainbow, Dam of Concert,  Mts E.J.H en A.J.E. Vernooij, Schalkwijk
Delta Rainbow, Dam of Concert, Mts E.J.H en A.J.E. Vernooij, Schalkwijk