Delta Bouncer

Bouncer

Delta Bouncer

  • Cheesemakers
  • Perfect bull for pasture based systems
  • Wymię specialist
Urodzony 22.07.2016 AI Code 941913
aAa Code 315246 Sire ID NL 944581881
Color Black & White Kappa Casein BB
  De SU 11236 Balisto
Brentano  Sudan Mairy
Delta Boaz  Newhouse Jasper
  Delta Babetje

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 60%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
7 14 1.39 641 313

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 65%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
671 0.34 0.26 61 48 335

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
108
Komórki somatyczne
119
Płodność córek
105
Zdrowotność racic
101
Odporność na ketozę
108
Szybkość doju
96
Temperament
101
Łatw. wycieleń córek
108
Żywotność cieląt
105
Krzywa laktacji
109
Szybkość dojrzew.
103
Wiek 1. wycielenia
103
Ciężar ciała
101
Wsk. łatw. wycieleń
105
Żywotn. cieląt (po byku)
101
Milkrobot efficiency
94
Milkrobot interval
108
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 71%

Typ i budowa 100
Wytrzym. produkc.
103
Wymię
112
Nogi i racice
104
Ocena ogólna
109

Wysokość
101
Szer. klatki piers.
101
Głębokość tułowia 100
Kątowość sylwetki
102
Ocena kondycji 100
Pochylenie zadu
97
Szerokość zadu
103
Tylne nogi z tyłu
105
Tylne nogi z boku
95
Ustawienie racic
104
Ocena w ruchu
105
Zaw. przed. wym.
109
Położ. strzyków przed.
103
Długość strzyków
97
Położenie wymienia
111
Zaw. tyłu wymienia
110
Położ. strzyków tyl.
101
Więzadło środkowe
103