Delta Ticket

Ticket

Delta Ticket

  • Unique pedigree
  • Long lasting, productive cows
  • Calving Ease
  • High conception rate
Urodzony 22.09.2014 AI Code 941484
aAa Code 165243 Sire ID NL 680287904
Color Red & White Kappa Casein BB
  Delta Arroyo
Delta Colorado  Delta Sissy
Delta Teuntje  Riethil Chanel
  Tilda 86

NVI R and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 62%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
7 6 1.11 480 200

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 68%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
750 -0.25 -0.02 11 25 134

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
106
Komórki somatyczne
104
Płodność córek
103
Zdrowotność racic
107
Odporność na ketozę
104
Szybkość doju 100
Temperament
103
Wiek 1. wycielenia
104
Łatw. wycieleń córek
108
Żywotność cieląt
102
Krzywa laktacji
98
Szybkość dojrzew.
99
Ciężar ciała
106
Wsk. łatw. wycieleń
108
Żywotn. cieląt (po byku)
101
Milkrobot efficiency
98
Milkrobot interval
106
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 74%

Typ i budowa
102
Wytrzym. produkc.
104
Wymię
111
Nogi i racice
106
Ocena ogólna
110

Wysokość
106
Szer. klatki piers.
104
Głębokość tułowia
102
Kątowość sylwetki
102
Ocena kondycji
103
Pochylenie zadu
96
Szerokość zadu
104
Tylne nogi z tyłu
105
Tylne nogi z boku
93
Ustawienie racic
110
Ocena w ruchu
107
Zaw. przed. wym.
111
Położ. strzyków przed.
102
Długość strzyków
99
Położenie wymienia
112
Zaw. tyłu wymienia
105
Położ. strzyków tyl.
98
Więzadło środkowe 100

Córki Delta Ticket

Dn Driehoek Delta Teuntje, Dam of Ticket
Dn Driehoek Delta Teuntje, Dam of Ticket