American Nova Star

Nova Star

American Nova Star Red

  • Long lasting, productive cows
  • Very efficient
  • Strong and healthy udders
Urodzony 18.06.2015 AI Code 941679
aAa Code 234165 Sire ID NL 633327998
Color Red & White Kappa Casein AA
  De Vrendt Deputy
Delegate Van de Peul  Massia 9761 RF
Etz Warsau 267  Bruchter Passe
  Etz Warsau 203

NVI R and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 62%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
6 11 1.23 608 228

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 68%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
1,044 -0.16 0.02 32 39 244

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
109
Komórki somatyczne
111
Płodność córek
97
Zdrowotność racic
102
Odporność na ketozę
113
Szybkość doju
98
Temperament
98
Wiek 1. wycielenia 100
Łatw. wycieleń córek
103
Żywotność cieląt
102
Krzywa laktacji
107
Szybkość dojrzew.
Ciężar ciała
104
Wsk. łatw. wycieleń 100
Żywotn. cieląt (po byku)
102
Milkrobot efficiency
97
Milkrobot interval
108
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 74%

Typ i budowa
105
Wytrzym. produkc.
103
Wymię
112
Nogi i racice
106
Ocena ogólna
111

Wysokość
104
Szer. klatki piers.
102
Głębokość tułowia
103
Kątowość sylwetki 100
Ocena kondycji
102
Pochylenie zadu
103
Szerokość zadu
103
Tylne nogi z tyłu
107
Tylne nogi z boku
96
Ustawienie racic
106
Ocena w ruchu
106
Zaw. przed. wym.
111
Położ. strzyków przed.
106
Długość strzyków 100
Położenie wymienia
111
Zaw. tyłu wymienia
108
Położ. strzyków tyl.
103
Więzadło środkowe
104

Córki American Nova Star Red

American Etz Warsau 267, Dam of Nova Star
American Etz Warsau 267, Dam of Nova Star