Delta Moutard

Moutard

Delta Moutard Red

Urodzony 05.01.2017 AI Code 941895
aAa Code 432561 Sire ID NL 936200327
Color Red & White Kappa Casein BB
  Molenkamp Bolt
Groenibo Bram  90 Stellando Jane
Delta Maia  Delta Cupido
  Delta Mesa

NVI R and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 58%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
9 13 0.99 855 341

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 65%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
397 0.44 0.30 55 40 285

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
112
Komórki somatyczne
111
Płodność córek
103
Zdrowotność racic
105
Odporność na ketozę
105
Szybkość doju
102
Temperament
107
Wiek 1. wycielenia
Łatw. wycieleń córek
111
Żywotność cieląt
102
Krzywa laktacji
107
Szybkość dojrzew.
Ciężar ciała
101
Wsk. łatw. wycieleń
105
Żywotn. cieląt (po byku)
103
Milkrobot efficiency
97
Milkrobot interval
108
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 71%

Typ i budowa
101
Wytrzym. produkc.
103
Wymię
112
Nogi i racice
108
Ocena ogólna
111

Wysokość
104
Szer. klatki piers.
98
Głębokość tułowia
99
Kątowość sylwetki
106
Ocena kondycji
95
Pochylenie zadu 100
Szerokość zadu
105
Tylne nogi z tyłu
108
Tylne nogi z boku
101
Ustawienie racic
106
Ocena w ruchu
107
Zaw. przed. wym.
108
Położ. strzyków przed.
103
Długość strzyków
102
Położenie wymienia
111
Zaw. tyłu wymienia
111
Położ. strzyków tyl.
97
Więzadło środkowe
101