Delta Jim P-Red (Adapter)

Jim P

Delta Jim P Red

  • Heterozygous polled
  • Superb milk transmitter
  • Healthy hoofs
Urodzony 23.06.2016 AI Code 941825
aAa Code 423516 Sire ID NL 754716712
Color Red & White Kappa Casein AB
  Pine Tree Ohare P
Delta Adapter P  Delta Alizee RF
Judith 35  Poppe Snow
  Judith 22

NVI R and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 58%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
2 10 2.35 482 226

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 65%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
1,875 -0.43 -0.14 41 53 332

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
101
Komórki somatyczne
105
Płodność córek
96
Zdrowotność racic
107
Odporność na ketozę
105
Szybkość doju
101
Temperament
101
Wiek 1. wycielenia
Łatw. wycieleń córek
106
Żywotność cieląt
98
Krzywa laktacji
104
Szybkość dojrzew.
Ciężar ciała
108
Wsk. łatw. wycieleń
105
Żywotn. cieląt (po byku)
104
Milkrobot efficiency
98
Milkrobot interval
112
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 72%

Typ i budowa
105
Wytrzym. produkc.
106
Wymię
111
Nogi i racice
110
Ocena ogólna
114

Wysokość
113
Szer. klatki piers.
101
Głębokość tułowia
104
Kątowość sylwetki
107
Ocena kondycji
102
Pochylenie zadu
112
Szerokość zadu
99
Tylne nogi z tyłu
111
Tylne nogi z boku
96
Ustawienie racic
103
Ocena w ruchu
111
Zaw. przed. wym.
108
Położ. strzyków przed.
103
Długość strzyków
106
Położenie wymienia
110
Zaw. tyłu wymienia
111
Położ. strzyków tyl.
108
Więzadło środkowe
109