Delta Jara, granddam of Jacuzzi

Jacuzzi

Delta Jacuzzi Red

Urodzony 05.04.2017 AI Code 941949
aAa Code 243615 Sire ID NL 666249656
Color Red & White Kappa Casein AE
  Apina Malcolm
Het Meer Livington  Lucky Shot 23
Delta Jina  Delta Incentive
  Delta Jara

NVI R and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 58%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
6 25 3.26 948 456

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 65%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
2,345 0.25 -0.10 131 74 612

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
111
Komórki somatyczne
114
Płodność córek
97
Zdrowotność racic
105
Odporność na ketozę
101
Szybkość doju
99
Temperament
98
Wiek 1. wycielenia
Łatw. wycieleń córek
108
Żywotność cieląt
107
Krzywa laktacji
112
Szybkość dojrzew.
Ciężar ciała
98
Wsk. łatw. wycieleń 100
Żywotn. cieląt (po byku)
101
Milkrobot efficiency
98
Milkrobot interval
112
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 71%

Typ i budowa
98
Wytrzym. produkc. 100
Wymię
111
Nogi i racice
111
Ocena ogólna
111

Wysokość
106
Szer. klatki piers.
99
Głębokość tułowia
98
Kątowość sylwetki
105
Ocena kondycji
94
Pochylenie zadu
98
Szerokość zadu 100
Tylne nogi z tyłu
111
Tylne nogi z boku
98
Ustawienie racic
105
Ocena w ruchu
111
Zaw. przed. wym.
107
Położ. strzyków przed.
104
Długość strzyków
96
Położenie wymienia
111
Zaw. tyłu wymienia
111
Położ. strzyków tyl.
103
Więzadło środkowe
103

Córki Delta Jacuzzi Red

Oversticht Delta Jina, dam of Jacuzzi
Oversticht Delta Jina, dam of Jacuzzi