Delta Goal Red

Goal

Delta Goal Red

Urodzony 03.09.2016 AI Code 941853
aAa Code 435261 Sire ID NL 672069495
Color Red & White Kappa Casein BB
  De SU 11236 Balisto
Huntje Holstein Armada  Anemoon 83
Delta Larisa  Delta Maestro
  718 Liesje

NVI R and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 58%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
6 13 2.15 834 349

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 65%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
1,235 -0.08 0.20 48 63 380

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
103
Komórki somatyczne
105
Płodność córek
108
Zdrowotność racic
105
Odporność na ketozę
110
Szybkość doju
99
Temperament
107
Wiek 1. wycielenia
Łatw. wycieleń córek
104
Żywotność cieląt
99
Krzywa laktacji
106
Szybkość dojrzew.
Ciężar ciała
106
Wsk. łatw. wycieleń
105
Żywotn. cieląt (po byku)
101
Milkrobot efficiency
96
Milkrobot interval
111
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 71%

Typ i budowa 100
Wytrzym. produkc.
104
Wymię
109
Nogi i racice
109
Ocena ogólna
110

Wysokość 100
Szer. klatki piers.
106
Głębokość tułowia
97
Kątowość sylwetki
99
Ocena kondycji
107
Pochylenie zadu
98
Szerokość zadu
101
Tylne nogi z tyłu
113
Tylne nogi z boku
91
Ustawienie racic
114
Ocena w ruchu
110
Zaw. przed. wym.
110
Położ. strzyków przed.
104
Długość strzyków
105
Położenie wymienia
108
Zaw. tyłu wymienia
107
Położ. strzyków tyl. 100
Więzadło środkowe
99