Delta Treasure

Treasure

Delta Treasure

Urodzony 24.10.2016 AI Code 941882
aAa Code 243156 Sire ID NL 946221484
Color Black & White Kappa Casein BB
  De SU 11236 Balisto
Bouw Finder  Epic Finola
Delta Rora  Delta G Force
  Delta Robyn

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 59%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
13 17 1.74 1,248 443

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 66%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
1,166 0.18 -0.06 68 35 303

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
117
Komórki somatyczne
117
Płodność córek
108
Zdrowotność racic
104
Odporność na ketozę
109
Szybkość doju 100
Temperament
103
Łatw. wycieleń córek
112
Żywotność cieląt
109
Krzywa laktacji
108
Szybkość dojrzew.
Wiek 1. wycielenia
Ciężar ciała
105
Wsk. łatw. wycieleń
107
Żywotn. cieląt (po byku)
103
Milkrobot efficiency 100
Milkrobot interval
106
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 72%

Typ i budowa 100
Wytrzym. produkc.
106
Wymię
116
Nogi i racice
107
Ocena ogólna
113

Wysokość
110
Szer. klatki piers. 100
Głębokość tułowia
104
Kątowość sylwetki
109
Ocena kondycji
98
Pochylenie zadu
95
Szerokość zadu
103
Tylne nogi z tyłu
107
Tylne nogi z boku
102
Ustawienie racic
102
Ocena w ruchu
107
Zaw. przed. wym.
114
Położ. strzyków przed.
108
Długość strzyków
102
Położenie wymienia
115
Zaw. tyłu wymienia
113
Położ. strzyków tyl.
102
Więzadło środkowe
102