Brakels Starman

Starman

Brakels Starman

Urodzony 14.11.2016 AI Code 941869
aAa Code 342516 Sire ID NL 646971474
Color Black & White Kappa Casein AB
  Veneriete Deluxe P
Delta Rafter P  Delta Ruth
Frida 199  De SU 11236 Balisto
  Frida 167

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 58%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
7 17 2.36 1,001 383

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 65%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
1,124 0.41 0.14 88 53 420

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
114
Komórki somatyczne
112
Płodność córek
101
Zdrowotność racic
107
Odporność na ketozę
106
Szybkość doju
98
Temperament
108
Łatw. wycieleń córek
101
Żywotność cieląt
101
Krzywa laktacji
112
Szybkość dojrzew.
Wiek 1. wycielenia
Ciężar ciała
102
Wsk. łatw. wycieleń 100
Żywotn. cieląt (po byku)
102
Milkrobot efficiency
92
Milkrobot interval
104
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 72%

Typ i budowa 100
Wytrzym. produkc.
103
Wymię
110
Nogi i racice
104
Ocena ogólna
108

Wysokość
104
Szer. klatki piers.
101
Głębokość tułowia
103
Kątowość sylwetki
104
Ocena kondycji 100
Pochylenie zadu 100
Szerokość zadu
98
Tylne nogi z tyłu
105
Tylne nogi z boku
99
Ustawienie racic
101
Ocena w ruchu
104
Zaw. przed. wym.
108
Położ. strzyków przed.
107
Długość strzyków 100
Położenie wymienia
108
Zaw. tyłu wymienia
111
Położ. strzyków tyl.
104
Więzadło środkowe
103