Delta Leonardo

Leonardo

Delta Leonardo

  • Super udders
  • High milking speed
  • Efficient cows
Urodzony 25.05.2016 AI Code 941802
aAa Code 432165 Sire ID NL 684231664
Color Black & White Kappa Casein AB
  Mountfield Ssi Dcy Mogul
S S I Mogul Reflector  Clear Echo Super 2262
Delta Louise  Velthuis Let IT Snow
  Liesje 1007

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 60%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
5 13 2.79 790 332

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 67%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
2,002 -0.29 -0.04 54 66 412

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
107
Komórki somatyczne
110
Płodność córek
101
Zdrowotność racic
103
Odporność na ketozę
105
Szybkość doju
103
Temperament
104
Łatw. wycieleń córek
104
Żywotność cieląt
101
Krzywa laktacji
107
Szybkość dojrzew.
Wiek 1. wycielenia
Ciężar ciała
106
Wsk. łatw. wycieleń
101
Żywotn. cieląt (po byku)
102
Milkrobot efficiency
103
Milkrobot interval
103
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 72%

Typ i budowa
104
Wytrzym. produkc.
103
Wymię
111
Nogi i racice
109
Ocena ogólna
112

Wysokość
108
Szer. klatki piers.
104
Głębokość tułowia
108
Kątowość sylwetki
107
Ocena kondycji 100
Pochylenie zadu
102
Szerokość zadu 100
Tylne nogi z tyłu
110
Tylne nogi z boku
96
Ustawienie racic
105
Ocena w ruchu
109
Zaw. przed. wym.
106
Położ. strzyków przed.
102
Długość strzyków
101
Położenie wymienia
107
Zaw. tyłu wymienia
112
Położ. strzyków tyl.
102
Więzadło środkowe
106