Delta Lendor

Lendor

Delta Lendor

Urodzony 08.12.2016 AI Code 941901
aAa Code 342156 Sire ID NL 843890655
Color Black & White Kappa Casein AB
  Sundance
Vh Tirsvad Sundance Stu  Tirsvad Bookem Nessie
Delta Laure  Bube ET
  Delta Lady

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 58%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
8 14 2.09 961 381

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 65%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
958 0.26 0.17 66 50 358

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
113
Komórki somatyczne
115
Płodność córek
102
Zdrowotność racic
109
Odporność na ketozę
104
Szybkość doju
96
Temperament
103
Łatw. wycieleń córek
106
Żywotność cieląt
103
Krzywa laktacji
107
Szybkość dojrzew.
Wiek 1. wycielenia
Ciężar ciała
105
Wsk. łatw. wycieleń
103
Żywotn. cieląt (po byku)
103
Milkrobot efficiency
94
Milkrobot interval
104
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 71%

Typ i budowa
105
Wytrzym. produkc.
104
Wymię
111
Nogi i racice
110
Ocena ogólna
113

Wysokość
107
Szer. klatki piers.
101
Głębokość tułowia
101
Kątowość sylwetki
103
Ocena kondycji
101
Pochylenie zadu
106
Szerokość zadu
103
Tylne nogi z tyłu
110
Tylne nogi z boku
98
Ustawienie racic 100
Ocena w ruchu
111
Zaw. przed. wym.
108
Położ. strzyków przed.
105
Długość strzyków
95
Położenie wymienia
110
Zaw. tyłu wymienia
109
Położ. strzyków tyl.
101
Więzadło środkowe
103