Weelder Empire

Empire

Weelder Empire

  • Breed leader for Health & Efficiency
  • Top longevity
  • Superb calving ease
Urodzony 23.12.2015 AI Code 941760
aAa Code 423651 Sire ID NL 729539557
Color Black & White Kappa Casein AB
  De SU 11236 Balisto
Het Meer Bravo  Lucky Shot 16
Esmonique 38  Delta G Force
  Esmonique 22

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 60%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
10 18 1.46 1,195 415

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 64%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
608 0.53 0.27 76 47 360

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
112
Komórki somatyczne
114
Płodność córek
104
Zdrowotność racic
107
Odporność na ketozę
104
Szybkość doju
95
Temperament
103
Łatw. wycieleń córek
109
Żywotność cieląt
105
Krzywa laktacji
107
Szybkość dojrzew.
Wiek 1. wycielenia
Ciężar ciała
98
Wsk. łatw. wycieleń
111
Żywotn. cieląt (po byku)
102
Milkrobot efficiency
97
Milkrobot interval
106
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 71%

Typ i budowa
96
Wytrzym. produkc. 100
Wymię
108
Nogi i racice
110
Ocena ogólna
108

Wysokość
101
Szer. klatki piers.
97
Głębokość tułowia
97
Kątowość sylwetki
101
Ocena kondycji
99
Pochylenie zadu
101
Szerokość zadu
96
Tylne nogi z tyłu
108
Tylne nogi z boku
99
Ustawienie racic
99
Ocena w ruchu
111
Zaw. przed. wym.
107
Położ. strzyków przed.
108
Długość strzyków
98
Położenie wymienia
107
Zaw. tyłu wymienia
105
Położ. strzyków tyl.
102
Więzadło środkowe
102

Córki Weelder Empire

Weelder Esmonique 22, granddam of Empire
Weelder Esmonique 22, granddam of Empire
Weelder Esmonique 38, dam of Empire
Weelder Esmonique 38, dam of Empire