Manders Dazzel

Dazzel

Manders Dazzel

Urodzony 15.11.2016 AI Code 941868
aAa Code 243165 Sire ID NL 872360891
Color Black & White Kappa Casein AB
  De SU 11236 Balisto
Bouw Finder  Epic Finola
Dellia 30  Bube ET
  Dellia 11

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 57%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
11 17 2.36 955 396

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 64%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
1,145 0.53 -0.07 101 33 365

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
108
Komórki somatyczne
110
Płodność córek
104
Zdrowotność racic
106
Odporność na ketozę
107
Szybkość doju
104
Temperament
104
Łatw. wycieleń córek
108
Żywotność cieląt
108
Krzywa laktacji
116
Szybkość dojrzew.
Wiek 1. wycielenia
Ciężar ciała
103
Wsk. łatw. wycieleń
110
Żywotn. cieląt (po byku)
112
Milkrobot efficiency
102
Milkrobot interval
99
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 71%

Typ i budowa
102
Wytrzym. produkc.
102
Wymię
111
Nogi i racice
111
Ocena ogólna
113

Wysokość
112
Szer. klatki piers.
98
Głębokość tułowia
104
Kątowość sylwetki
108
Ocena kondycji
94
Pochylenie zadu
99
Szerokość zadu
103
Tylne nogi z tyłu
114
Tylne nogi z boku
92
Ustawienie racic
109
Ocena w ruchu
112
Zaw. przed. wym.
109
Położ. strzyków przed.
103
Długość strzyków
106
Położenie wymienia
111
Zaw. tyłu wymienia
109
Położ. strzyków tyl.
94
Więzadło środkowe
96