Delta Concert

Concert

Delta Concert

  • Moderate sized cows
  • Very high producers
  • Easy to manage and efficient cows
Urodzony 21.05.2015 AI Code 941665
aAa Code 243615 Sire ID NL 687206696
Color Black & White Kappa Casein AB
  Batenburg G Stellando
L W Crescendo  Christina 3
Delta Rainbow  Delta G Force
  Delta Robyn

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 62%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
4 18 2.70 821 335

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 68%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
2,222 -0.21 -0.04 71 73 480

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
107
Komórki somatyczne
106
Płodność córek 100
Zdrowotność racic
103
Odporność na ketozę
104
Szybkość doju
97
Temperament
101
Łatw. wycieleń córek
97
Żywotność cieląt
105
Krzywa laktacji
111
Szybkość dojrzew.
Wiek 1. wycielenia
101
Ciężar ciała
101
Wsk. łatw. wycieleń
101
Żywotn. cieląt (po byku)
96
Milkrobot efficiency 100
Milkrobot interval
107
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 74%

Typ i budowa
103
Wytrzym. produkc.
103
Wymię
105
Nogi i racice
105
Ocena ogólna
107

Wysokość
104
Szer. klatki piers.
98
Głębokość tułowia
99
Kątowość sylwetki
103
Ocena kondycji
99
Pochylenie zadu
104
Szerokość zadu
103
Tylne nogi z tyłu
104
Tylne nogi z boku
99
Ustawienie racic
101
Ocena w ruchu
106
Zaw. przed. wym.
102
Położ. strzyków przed.
102
Długość strzyków
104
Położenie wymienia
103
Zaw. tyłu wymienia
108
Położ. strzyków tyl.
102
Więzadło środkowe
101

Córki Delta Concert

Delta Rainbow, Dam of Concert,  Mts E.J.H en A.J.E. Vernooij, Schalkwijk
Delta Rainbow, Dam of Concert, Mts E.J.H en A.J.E. Vernooij, Schalkwijk
Delta Rainbow, Dam of Concert,  Mts E.J.H en A.J.E. Vernooij, Schalkwijk
Delta Rainbow, Dam of Concert, Mts E.J.H en A.J.E. Vernooij, Schalkwijk