Delta Bouncer

Bouncer

Delta Bouncer

Urodzony 22.07.2016 AI Code 941913
aAa Code 315246 Sire ID NL 944581881
Color Black & White Kappa Casein BB
  De SU 11236 Balisto
Brentano  Sudan Mairy
Delta Boaz  Newhouse Jasper
  Delta Babetje

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 60%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
11 16 1.58 1,019 390

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 65%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
774 0.35 0.19 66 45 333

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
117
Komórki somatyczne
118
Płodność córek
105
Zdrowotność racic
102
Odporność na ketozę
108
Szybkość doju
96
Temperament
102
Łatw. wycieleń córek
109
Żywotność cieląt
105
Krzywa laktacji
110
Szybkość dojrzew.
Wiek 1. wycielenia
Ciężar ciała
101
Wsk. łatw. wycieleń
107
Żywotn. cieląt (po byku)
103
Milkrobot efficiency
97
Milkrobot interval
105
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 71%

Typ i budowa
101
Wytrzym. produkc.
103
Wymię
113
Nogi i racice
104
Ocena ogólna
110

Wysokość
101
Szer. klatki piers.
101
Głębokość tułowia 100
Kątowość sylwetki
102
Ocena kondycji 100
Pochylenie zadu
97
Szerokość zadu
104
Tylne nogi z tyłu
104
Tylne nogi z boku
94
Ustawienie racic
105
Ocena w ruchu
105
Zaw. przed. wym.
109
Położ. strzyków przed.
104
Długość strzyków
97
Położenie wymienia
111
Zaw. tyłu wymienia
110
Położ. strzyków tyl.
101
Więzadło środkowe
105