Aalshorst Rody-Red

Rody

Aalshorst Rody Red

  • Breed leader for efficiency
  • Sky high for longevity
  • Profitable cows and easy to manage
Urodzony 02.01.2016 AI Code 941757
aAa Code 432516 Sire ID NL 941032007
Color Red & White Kappa Casein AB
  Gen I Beq Aikman
Ms Riverboy  Ms Ricky
Geertje 187  Fanatic
  Geertje 141

NVI R and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 61%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
6 16 1.57 928 325

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 63%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
1,547 -0.25 -0.09 45 47 308

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
106
Komórki somatyczne
110
Płodność córek
101
Zdrowotność racic
106
Odporność na ketozę
105
Szybkość doju
102
Temperament
98
Wiek 1. wycielenia
Łatw. wycieleń córek
105
Żywotność cieląt
103
Krzywa laktacji
105
Szybkość dojrzew.
98
Ciężar ciała 100
Wsk. łatw. wycieleń
106
Żywotn. cieląt (po byku)
102
Milkrobot efficiency
98
Milkrobot interval
109
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 68%

Typ i budowa 100
Wytrzym. produkc.
103
Wymię
109
Nogi i racice
107
Ocena ogólna
109

Wysokość
99
Szer. klatki piers.
101
Głębokość tułowia
101
Kątowość sylwetki
105
Ocena kondycji
99
Pochylenie zadu
99
Szerokość zadu
99
Tylne nogi z tyłu
106
Tylne nogi z boku
102
Ustawienie racic
99
Ocena w ruchu
107
Zaw. przed. wym.
107
Położ. strzyków przed.
104
Długość strzyków
103
Położenie wymienia
106
Zaw. tyłu wymienia
109
Położ. strzyków tyl.
102
Więzadło środkowe
103

Córki Aalshorst Rody Red

Geertje 54 >111.000 kg Milk and 4th dam of Rody
Geertje 54 >111.000 kg Milk and 4th dam of Rody