American Nova Star

Nova Star

American Nova Star Red

  • Long lasting, productive cows
  • Very efficient
  • Strong and healthy udders
Urodzony 18.06.2015 AI Code 941679
aAa Code 234165 Sire ID NL 633327998
Color Red & White Kappa Casein AA
  De Vrendt Deputy
Delegate Van de Peul  Massia 9761 RF
Etz Warsau 267  Bruchter Passe
  Etz Warsau 203

NVI R and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 64%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
5 10 1.29 666 262

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 66%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
690 0.06 0.08 36 32 217

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
108
Komórki somatyczne
111
Płodność córek
98
Zdrowotność racic
102
Odporność na ketozę
112
Szybkość doju 100
Temperament 100
Wiek 1. wycielenia
102
Łatw. wycieleń córek
102
Żywotność cieląt
103
Krzywa laktacji
106
Szybkość dojrzew.
103
Ciężar ciała
103
Wsk. łatw. wycieleń
98
Żywotn. cieląt (po byku)
102
Milkrobot efficiency
97
Milkrobot interval
108
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 70%

Typ i budowa
103
Wytrzym. produkc.
103
Wymię
111
Nogi i racice
105
Ocena ogólna
110

Wysokość
104
Szer. klatki piers.
101
Głębokość tułowia
102
Kątowość sylwetki
101
Ocena kondycji
102
Pochylenie zadu
102
Szerokość zadu
101
Tylne nogi z tyłu
107
Tylne nogi z boku
98
Ustawienie racic
101
Ocena w ruchu
105
Zaw. przed. wym.
112
Położ. strzyków przed.
106
Długość strzyków
99
Położenie wymienia
110
Zaw. tyłu wymienia
107
Położ. strzyków tyl.
104
Więzadło środkowe
104

Córki American Nova Star Red

American Etz Warsau 267, Dam of Nova Star
American Etz Warsau 267, Dam of Nova Star