Delta Jetski-Red

Jetski

Delta Jetski Red

  • Superb milk transmitter
  • High efficiency
  • Less ketosis
Urodzony 12.05.2016 AI Code 941795
aAa Code 423651 Sire ID NL 721645003
Color Red & White Kappa Casein AB
  Gen I Beq Aikman
Ms Riverboy  Ms Ricky
Jetske 100  Delta Atlantic
  Jetske 96

NVI R and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 61%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
5 11 3.59 565 304

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 63%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
1,967 -0.20 -0.10 68 61 419

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
103
Komórki somatyczne
106
Płodność córek 100
Zdrowotność racic
106
Odporność na ketozę
109
Szybkość doju
99
Temperament
101
Wiek 1. wycielenia
Łatw. wycieleń córek
106
Żywotność cieląt
104
Krzywa laktacji
108
Szybkość dojrzew.
99
Ciężar ciała
107
Wsk. łatw. wycieleń
101
Żywotn. cieląt (po byku)
103
Milkrobot efficiency
98
Milkrobot interval
109
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 68%

Typ i budowa
102
Wytrzym. produkc.
106
Wymię
106
Nogi i racice
108
Ocena ogólna
109

Wysokość
108
Szer. klatki piers.
106
Głębokość tułowia
105
Kątowość sylwetki
110
Ocena kondycji
101
Pochylenie zadu
98
Szerokość zadu 100
Tylne nogi z tyłu
108
Tylne nogi z boku
97
Ustawienie racic
103
Ocena w ruchu
108
Zaw. przed. wym.
103
Położ. strzyków przed.
107
Długość strzyków
98
Położenie wymienia
105
Zaw. tyłu wymienia
107
Położ. strzyków tyl.
106
Więzadło środkowe
104