Weelder Empire

Empire

Weelder Empire

  • Breed leader for Health & Efficiency
  • Top longevity
  • Superb calving ease
Urodzony 23.12.2015 AI Code 941760
aAa Code 423651 Sire ID NL 729539557
Color Black & White Kappa Casein AB
  De SU 11236 Balisto
Het Meer Bravo  Lucky Shot 16
Esmonique 38  Delta G Force
  Esmonique 22

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 61%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
10 14 1.83 877 350

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 63%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
779 0.35 0.17 66 43 325

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
110
Komórki somatyczne
113
Płodność córek
103
Zdrowotność racic
107
Odporność na ketozę
105
Szybkość doju
96
Temperament
102
Łatw. wycieleń córek
107
Żywotność cieląt
107
Krzywa laktacji
105
Szybkość dojrzew. 100
Wiek 1. wycielenia
Ciężar ciała
96
Wsk. łatw. wycieleń
110
Żywotn. cieląt (po byku)
104
Milkrobot efficiency
97
Milkrobot interval
106
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 67%

Typ i budowa
97
Wytrzym. produkc.
98
Wymię
108
Nogi i racice
105
Ocena ogólna
106

Wysokość
101
Szer. klatki piers.
97
Głębokość tułowia
97
Kątowość sylwetki
101
Ocena kondycji
97
Pochylenie zadu
102
Szerokość zadu
96
Tylne nogi z tyłu
105
Tylne nogi z boku
101
Ustawienie racic
97
Ocena w ruchu
106
Zaw. przed. wym.
108
Położ. strzyków przed.
110
Długość strzyków
98
Położenie wymienia
107
Zaw. tyłu wymienia
106
Położ. strzyków tyl.
105
Więzadło środkowe
102

Córki Weelder Empire

Weelder Esmonique 22, granddam of Empire
Weelder Esmonique 22, granddam of Empire
Weelder Esmonique 38, dam of Empire
Weelder Esmonique 38, dam of Empire