Lowlands Debark

Debark

Lowlands Debark

  • Healthy cows
  • Improves udder health, hoof health, fertility and ketosis
  • Moderate sized cows with good udder and feet & legs
Urodzony 01.01.2015 AI Code 941582
aAa Code 432561 Sire ID NL 922820786
Color Black & White Kappa Casein AB
  De SU 521 Bookem
Delta Bookem Danno  Delta Riant
Delta Ramada 1  Batenburg G Stellando
  Delta Ramada

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 65%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
7 3 2.45 734 334

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 67%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
896 -0.25 0.08 15 39 203

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
106
Komórki somatyczne
105
Płodność córek
103
Zdrowotność racic
103
Odporność na ketozę
108
Szybkość doju
95
Temperament
102
Łatw. wycieleń córek
110
Żywotność cieląt
108
Krzywa laktacji
103
Szybkość dojrzew.
97
Wiek 1. wycielenia
106
Ciężar ciała
108
Wsk. łatw. wycieleń
99
Żywotn. cieląt (po byku)
105
Milkrobot efficiency
95
Milkrobot interval
109
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 71%

Typ i budowa
102
Wytrzym. produkc.
106
Wymię
110
Nogi i racice
113
Ocena ogólna
114

Wysokość
106
Szer. klatki piers.
107
Głębokość tułowia
99
Kątowość sylwetki
102
Ocena kondycji
106
Pochylenie zadu
97
Szerokość zadu
105
Tylne nogi z tyłu
113
Tylne nogi z boku
97
Ustawienie racic
107
Ocena w ruchu
112
Zaw. przed. wym.
108
Położ. strzyków przed.
109
Długość strzyków 100
Położenie wymienia
109
Zaw. tyłu wymienia
108
Położ. strzyków tyl.
107
Więzadło środkowe
106